Atelier Diversis este autorizat ca unitate protejată în baza Legii 448/2006 de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Unitatea protejată este o entitate economică autonomă, a cărei principal obiectiv îl reprezintă integrarea profesională a persoanelor care se confruntă cu dificultăţi serioase pe piaţa muncii.

Unitatea protejată autorizată  care este operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căruia cel puţin 30% din numărul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap.

Un loc de muncă protejat este un spaţiu adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, în forma protejată de angajare în muncă.

Facilităţi fiscale pentru unităţile protejate

Angajatorii cu mai mult de 50 de angajaţi care nu doresc să angajeze persoane cu dizabilităţi, pot opta pentru alternativele oferite de Legea 448/2006 ART. 78 (modificat prin OU 86/2008):

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap; Formula de calcul a cuantumului amenzii lunare: 0,04 X 300 X numărul de angajaţi.

b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).