1. Definiţii

Atelier Diversis  – Atelierul de croitorie din cadrul Fundaţiei pentru Copii Abandonaţi, înfiinţat în baza Legii 448/2006, autorizat ca unitate protejată la MMFPS, cu sediul în localitatea Ghimbav, judeţul Braşov, str. Nouă nr.180, CIF 7811611, organizată în baza legii române.

SITE  - Domeniul atelierdiversis.ro şi subdomeniile acestuia.

CONŢINUT  are următoarea definiţie:

- toate informaţiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

- conţinutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENŢILOR săi de către Atelier Diversis prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

- orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al Atelier Diversis UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

- informaţii legate de produsele, serviciile şi/sau tarifele practicate de Atelier Diversis într-o anumită perioadă;

- date referitoare la Atelier Diversis sau alte date privilegiate ale acestuia.

SERVICIU  - serviciul de comerţ electronic condus exclusiv pe porţiunile public disponibile ale SITEULUI, în sensul acordării posibilităţii CLIENTULUI să contracteze produse şi/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând şi alte mijloace de comunicare la distanţă.

CLIENT  - Persoana care are acces la CONŢINUT şi SERVICIU.

DOCUMENT  - prezentele informaţii legate de Termeni şi Condiţii

CONTRACT  la distanţă - conform definiţiei cuprinse în OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative art. 2 punctul 7: orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

TRANZACŢIE  - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către Atelier Diversis către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Atelier Diversis sau prin transfer bancar, indiferent de modalitatea de livrare.

2. General

2.1. Documentul stabileşte termenii şi condiţiile de utilizare ai Siteului/ Conţinutului/ Serviciului de către Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, incheiat intre Atelier Diversis şi acesta.

2.2. Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii şi condiţiile care pot fi actualizate, modificate şi completate. În cazul unor neînţelegeri se aplică Termenii şi condiţiile valabile la momentul comenzii şi notificării acestuia în scris către Atelier Diversis .

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil  www.atelierdiversis.ro.

2.4. Prin folosirea Siteului/Conţinutului/Serviciului, Clientul este singurul responsabil pentru toate activităţile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Conţinutului, Serviciului Atelier Diversis.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord şi/sau nu acceptă şi/sau îşi revocă acceptul dat pentru Document va trimite un e-mail pe adresa .

2.6. În cazul în care Clientul îşi revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Atelier Diversis va anula Comanda acestuia fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă.

2.7. Acest Site este adresat doar Clienţilor care au cel puţin 18 ani. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu adresa de livrare în România.

3. Conţinut

3.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a Fundaţiei pentru Copii Abandonaţi, acesteia.

3.2. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Atelier Diversis , includerea oricărui conţinut în afara site-ului Atelier Diversis , îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Atelier Diversis asupra conţinutului, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, doar cu acordul expres al Atelier Diversis .

3.3. Clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentului Document.

3.4. Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

4. Contact pentru Clienţi

4.1. Atelier Diversis publică pe site datele complete şi corecte de identificare şi contactare de către Client.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Clientul permite automat Atelier Diversis să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând şi mijloacele electronice. 

4.3. Completarea parţială sau integrală a formularului de contact şi trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Atelier Diversis de a contacta Clientul.

5. Politica de confidenţialitate

5.1. Atelier Diversis poate colecta date cu caracter personal, pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Clientului, în următoarele scopuri:

- validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta;

- ulterior validării comenzii, pentru transmiterea de informaţii privind produsele, perioadele de livrare, anulări sau alte probleme de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziţionate de către acesta;

5.2. În cazul în care Clientul optează pentru plata online cu cardul a contravalorii comenzilor sau contractului, autorizarea şi remiterea spre decontare a tranzacţiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul PayPal. prin soluţia integrată; PayPal este furnizorul Atelier Diversis de soluţie software de facilitare a comerţului electronic, adică servicii de plată, administrare plăţi şi protecţie antifraudă.
Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci româneşti şi străine sub siglele VISA şi MasterCard cu conditia ca bancile emitente să le fi activat pentru plata online.

5.3. Atelier Diversis nu solicită şi nu stochează nici un fel de informaţii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

5.4. Politica de confidenţialitate Atelier Diversis se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client exclusiv pe site. Atelier Diversis nu răspunde pentru politica de confidenţialitate practicată de către oricare alt terţ la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

5.5. Atelier Diversis garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluţionarea problemei comunicate de acesta.

5.6. Atelier Diversis nu răspunde pentru defecţiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conţine aceste date.

6. Politica de vânzare online

6.1. Accesul la serviciu

6.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Client.

6.1.2. Pentru a avea acces la serviciu, Clientul trebuie să accepte prevederile Documentului.

6.1.3. Atelier Diversis poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:

- eşuarea / invalidarea tranzacţiei online;

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacăiei;

- furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Client;

- activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.atelierdiversis.ro, Fundaţiei pentru Copii Abandonaţi şi /sau partenerilor săi;

- livrări consecutiv eşuate din culpa Clientului;

- alte motive justificate (de ex. : plasarea şi renunţarea nejustificată la mai mult de trei comenzi într-un interval de 30 zile).

6.2. Produse si servicii

6.2.1. Atelier Diversis poate publica pe site informaţii despre produse, servicii şi/sau promoţii într-o anumită perioadă şiîin limita stocului disponibil.

6.2.2. Produsele şi/sau serviciile achiziţionate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

6.2.3. Atelier Diversis poate limita capacitatea de achiziţionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienţi, pe motive întemeiate.

6.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON).

6.2.5. Facturarea produselor achiziţionate se face exclusiv în RON folosind informaţiile furnizate de Client în formularul destinat. Atelier Diversis nu răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate de Client pentru factură. Facturile se emit pentru plăţile efectuate la momentul primirii produselor. Pentru corecţii (anulări, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt inclusem în raportările fiscale. Nu se acceptă corecţii, doar modificări ale facturilor emise şi în limitele precizate.

6.2.6. Plata produselor şi/sau a serviciilor achiziţionate prin intermediul serviciului se poate face atât online cu cardul de debit, cât şi la livrare, prin ramburs, către curier sau la oficiul postal, numai in numerar.

6.2.7. În cazul plăţilor online cu cardul Atelier Diversis nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Clientul.

6.2.8. În imaginile produselor şi/sau serviciilor Atelier Diversis îşi rezervă dreptul de a utiliza şi alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective şi implicit nu vor fi livrate la achiziţia produselor. În acest caz, se precizează expres în descrierea produselor ce bun este de vânzare şi se marchează şi în imagine.

6.2.9. În cazul exceptional în care Atelier Diversis nu va putea onora o parte din produse, acesta va notifica prin e-mail Clientul, oferindu-i una dintre alternative:
a. anularea comenzii sau scoaterea din comandă a produsului ce nu mai poate fi livrat
b. primirea unor credite activabile pe site in anumite conditii care vor putea fi folosite pentru achizitii produse doar pe www.atelierdiversis.ro

6.3. Comanda online

6.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, ofertele fiind limitate în timp sau cantitate. Preţul afişat pe site la momentul comenzii nu se va modifica, fiind ferm. Pentru o ofertă care a expirat nu mai pot fi plasate comenzi.

6.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document şi comandă emisă.

6.3.3. Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul la care Clientul plasează comanda. Cu toate acestea, Atelier Diversis are dreptul să contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / agreat de Atelier Diversis (telefonic sau e-mail), pentru confirmarea personală a comenzii. În această situaţie, în cazul în care comanda nu este confirmată în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, aceasta este anulată automat.

6.3.4. În cazul în care Clientul renunţă la o comandă cu plata efectuată în avans,  prin soluţia online de plată cu cardul şi în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacţia bancară, suma aceasta va fi rambursată de către Atelier Diversis în maxim 14 zile de la data la care Atelier Diversis a luat la cunoştinţă de acest fapt.

6.3.5. O comandă plasată poate fi modificată numai în următoarele situaţii şi doar la solicitarea Clientului:

a. Clientul renunţă la un produs şi notifică Atelier Diversis înainte de expedierea comenzii
b. Creşterea cantităţii dintr-un produs deja existent într-o comandă, produs ce se află în stoc la momentul solicitării suplimentării comenzii
c. Întârzierea livrării cu maxim două săptămâni peste limita maximă de livrare
d. Modificarea adresei de livrare
e. Cumularea comenzilor (valabil doar pentru comenzile cu plata la livrare) cu perioade de livrare apropiate (maxim o zi diferenţă a ultimei zile din interval)
f. Modificarea metodei de plată
g. Modificare date pentru facturare

Clientul va solicita acest lucru în scris, trimiţând un e-mail la adresa , menţionând clar solicitarea şi numărul comenzii.

6.3.6. Comenzile nu pot fi modificate, în cazul în care Clientul optează pentru plata online sau prin transfer bancar a contravalorii acestora.

6.4. Comanda telefonică

6.4.1. Clientul poate efectua comenzi telefonice. Clientul poate solicita modificarea comenzii la telefon.

6.4.1. Atelier Diversis emite şi transmite către Client toate documentele necesare care să ateste achiziţionarea produselor/serviciilor de către Client conform legislaţiei în vigoare.

6.4.2. Atelier Diversis facilitează informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicată de acesta. Factura emisă cuprinde toate menţiunile obligatorii în conformitate cu art 155 Cod Fiscal.

6.4.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a coletului de către curier (AWB semnat) din partea Atelier Diversis , devine Contract onorat.

6.4.4. Contractul este încheiat pe durată determinată. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care părţile îşi vor fi executat obligaţiile reciproce în termenele şi condiţiile stabilite prin prezentul Document.

6.4.5 În cazul în care există diferenţe între lista cu produse livrate şi conţinutul coletului, Clientul are obligaţia de a notifica Atelier Diversis şi curierul (dacă constatarea s-a făcut în prezenţa acestuia) în maximum 24 de ore de la recepţia coletului, telefonic sau prin e-mail către adresa   cu detaliile aferente (foto, explicaţii etc).

6.5. Transport

6.5.1. Livrarea către Client a produselor achiziţionate de la Atelier Diversis , este efectuată numai prin intermediul sistemului de curierat rapid.

Preţul livrării produselor practicat de Atelier Diversis este de 25 RON pentru livrare prin curier, şi 15 RON pentru livrare prin Poşta Română, pentru orice colet mai mic de 2 kilograme.

În anumite condiţii Atelier Diversis poate oferi transport gratuit (în funcţie de valoarea comenzii sau alte activităţi promoţionale). Atelier Diversis nu poate fi obligat sub nici o formă să ofere transport gratuit dacă Clientul nu respectă condiţiile standard de utilizare a serviciilor www.atelierdiversis.ro

6.5.2. Timpul de livrare al unei comenzi este comunicat expres la plasarea acesteia şi este un interval de zile influenţat de: timpul de producţie, existent materialelor în stoc, timpii de procesare a comenzii, zilele lucrătoare din lună, numărul produselor din etc.

Livrările se vor efectua de regulă în interiorul perioadei asumate la plasarea comenzii (variaza între 2 zile şi 8 săptămâni) şi Clientul poate obţine informaţii privind statusul livrării în orice moment. În cazul în care produsul poate fi livrat cu depăşirea termenului sus menţionat, Atelier Diversis va informa de îndată Clientul prin E-mail oferind două opţiuni: Clientul poate fie renunţa (în scris) la comandă/produs, fie acceptă noul termen de livrare propus. În eventualitatea în care plata a fost efectuată în avans prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 zile de la data renunţării.

6.6. Renunţarea la contract şi returnarea produselor

6.6.1. Clientul este îndreptăţit să primească întreaga contravaloare plătită pentru produse, în următoarele situaţii:

  • 6.6.1.1. Produsele prezintă deteriorări severe care le fac neconforme;
  • 6.6.1.2. Produsele livrate sunt diferite (specificaţii, cantitate, etc) faţă de comanda plasată;
  • 6.6.1.3. Produsele prezintă defecte de fabricaţie

6.6.2. Clientul Atelier Diversis nu va putea să returneze produsele achiziţionate şi/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în cazul în care produsul returnat nu este în aceeaşi stare în care a fost livrat (cu documentele care l-au însoţit, cu toate componentele).

7. Frauda

7.1. Atelier Diversis nu solicită Clienţilor sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare informaţii referitoare la date confidenţiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

7.2. Clientul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terţ a datelor sale confidenţiale.

7.3. Atelier Diversis declină orice responsabilitate, în situaţia în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terţ care ar pretinde că este/reprezintă interesele Atelier Diversis .

7.4. Clientul va informa Atelier Diversis asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

7.5. Comunicările realizate de către Atelier Diversis prin mijloace electronice de comunicare la distanţă conţin datele de identificare complete şi conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conţinutului.

7.6. Următoarele scopuri vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conţinutul şi/sau Atelier Diversis . Atelier Diversis îşi rezervă dreptul de a pune în mişcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

7.6.1. de a altera sau de a modifica conţinutul Siteului sau orice corespondenţă expediată prin orice modalitate de către Atelier Diversis către Client.

7.6.2. de a afecta performanţele serverului pe care rulează siteul.

8. Limitare de responsabilitate

8.1. Atelier Diversis nu poate fi ţinut responsabil în nici un fel în fata niciunui Client care utilizează Siteul sau Conţinutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni şi Condiţii.

9. Litigii

9.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc a siteului, prin accesare şi/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), Clientul se declară de acord cel puţin cu prevederile "Termeni şi condiţii".

9.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni şi Condiţii care ar putea să apară între Client şi Atelier Diversis se va rezolva pe cale amiabilă.

9.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Client şi Atelier Diversis , se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă de la sediul Atelier Diversis / Fundaţiei pentru Copii Abandonaţi, în conformitate cu legile române în vigoare.
9.4. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana. 

10. Dispoziţii finale

10.1. Atelier Diversis îşi rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum şi orice conţinut fără notificare prealabilă a Clientului.

10.2. În limita prevederilor Termeni şi Condiţii, Atelier Diversis nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

11. Contact şi alte informaţii

11.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Atelier Diversis , vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0740.757.109 şi 0741.124.473, de Luni până Vineri, program 08:00-16:00, sau prin e-mail la .

11.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informaţii despre sau referitoare la site-ul www.atelierdiversis.ro, funcţionalitatea sau îmbunătăţirea acestuia vor rămâne proprietatea Fundaţiei pentru Copii Abandonaţi.