În activitatea de căutare a unui loc de muncă pentru tinerii noştri, ne-am lovit de probleme ca: lipsa încrederii în forţele proprii, etichetarea şi neîncrederea unor angajatori în capacitatea tinerilor de a face faţă cerinţelor unui loc de muncă, incapacitatea de a respecta programul de lucru şi imposibilitatea de a lucra la un randament optim.

De aici s-a conturat ideea de a transforma micul atelier de croitorie al fundaţiei într-un atelier protejat pentru tineri crescuţi la case de copii, persoane cu dizabilitati sau persoane nevoiaşe.

Prin metodele şi soluţiile inovative ale acestui proiect, împreună cu partenerii elveţieni, încercăm să realizăm inserţia profesională a acestor persoane, să le oferim servicii complementare, ceea ce va duce implicit la dezvoltare personală şi la creşterea calităţii vieţii lor.

Criteriile de selecţie a beneficiarilor sunt obiective şi transparente, fără discriminări de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate, fără favoritisme sau decizii arbitrare.

Locul de muncă protejat din cadrul Atelierului oferă numeroase facilităţi, cum ar fi:

- program redus (4 ore/zi),

- locaţie bine amenajată şi dotată în vederea desfăşurării optime a muncii,

- tempo de lucru adaptat posibilităţilor fiecărui beneficiar în parte,

- consiliere psiho-profesională periodică,

- un salariu decent (proporţional cu timpul lucrat),

- asigurările sociale aferente unui contract de muncă.